عملکرد مدیریت انرژی در شرکت های عملیاتی شرکت ملی نفت ایران بررسی شد

چاپ

جلسه تخصصی بررسی عملکرد مدیریت انرژی در شرکت های عملیاتی شرکت ملی نفت ایران  صبح امروز 11 اسفند ماه با حضور مدیرعامل شرکت بهینه سازی  و مدیران عامل شرکت های عملیاتی به میزبانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد.

 در این جلسه برنامه های اجرایی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در قالب برنامه های مدیریت انرژی با حضور  مدیران عامل شرکت های نفت و گاز غرب، زاگرس جنوبی،مناطق نفت مرکزی، مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز مسجد سلیمان و جمعی از مدیران و روسای این شرکت ها  مورد بحث و بررسی قرار گرفت   و مدیران عامل شرکت ها در خصوص برنامه های مدیریت انرژی و چالش های اجرایی برنامه های مدیریت انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان جلسه محسن دلاویز مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت انرژی در واحد های عملیاتی بر همکاری های دو جانبه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت های عملیاتی نفتی تاکید کرد.