آرشیو فراخوان و مناقصات

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات پشتیبانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"

 

شماره فراخوان: 53113005
موضوع فراخوان: برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات  پشتیبانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"
شماره پایگاه ملی مناقصات : 53113005
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: 1401/01/22
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1401/02/06
 
صورتجلسه  :دریافت صورتجلسه
 
 
 
 
 
 
 
 کد فراخوان در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد):2000001113000007
 
شماره پايگاه ملي مناقصات: 53113005
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1401/01/22
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:          1401/02/06
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید