آرشیو فراخوان و مناقصات

تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات نگهبانی حراست شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"

 

شماره فراخوان: 53109655
موضوع فراخوان: تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات نگهبانی حراست شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"
شماره پایگاه ملی مناقصات : 53109655
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/27
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1400/12/11
 
صورتجلسه  :دریافت صورتجلسه
 
 
 
 
 
 
 کد فراخوان در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد):2000001113000005
 
شماره پايگاه ملي مناقصات: 53109655
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1400/11/27
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:          1400/12/11
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید