آرشیو فراخوان و مناقصات

مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات نگهبانی حراست شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"

 

شماره فراخوان: 53105134
موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور " انجام خدمات نگهبانی حراست شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"
شماره پایگاه ملی مناقصات : 53105134
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: 1400/10/14
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1400/10/25
 
صورتجلسه  :دریافت صورتجلسه
 
 
 
 
 
 
 کد فراخوان در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد):2000001113000003
 
شماره پايگاه ملي مناقصات: 53105134
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :   1400/10/14
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:           1400/10/25
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید