آرشیو فراخوان و مناقصات

ارزیابی کیفی مشاوران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های تدوین و بازنگری استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در بخش صنعت

 

شماره فراخوان: 53104868
موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی مشاوران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های تدوین و بازنگری استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در بخش صنعت
شماره پایگاه ملی مناقصات : 53104868
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: 1400/10/09
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1400/10/18
 
صورتجلسه  :دریافت صورتجلسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 کد فراخوان در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد):2000001113000004
 
شماره پايگاه ملي مناقصات: 53104868
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :   1400/10/09
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:           1400/10/18
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید